Փոսվածքների վերանորոգում Փայլեցում Ապակիների մգեցում Ավտովինիլ Ուսուցում

Բարի գալուստ մեր կայք

Մեր ավտոծառայությունը աշխատում է 2012 թվականից:
Համապատասխան ծառայություններ մատուցելու համար ունենք Մոսկվայի Ավտոտեխնոլոգիաների Կենտրոնի կողմից տրված վկայական.
Անցած տարիներին ունենք "Paintless Dent Repair" - PDR մեթոդով մեքենաների թափքի ավելի քան հարյուր հաջողված վերանորոգում:
  Մատուցում ենք վերանորոգման և թյունինգի հետևյալ ծառայությունները.
 • Ձեր մեքենայի թափքի վերանորոգում առանց լաքաներկային ծածկույթի վնասման,
 • Ավտոմեքենայի թափքի փայլեցում՝ գերմանական առաջատար տեխնոլոգիաների կիրառմամբ,
 • Ավտոմեքենայի լաքաներկային ծածկույթի պաշտպանություն՝ նանոտեխնոլոգիաների կիրառմամբ,
 • Լուսարձակների փայլեցում;
 • Լուսարձակների մգեցում և հարվածադիմացկունության բարձրացում,
 • Ապակիների մգեցում,
 • Մգեցման հեռացում,
 • Ավտովինիլ (ավտոմեքենայի թաղանթապատում),
 • PDR տեխնոլոգիաների ուսուցում: