Գլխավոր Փոսվածքների վերանորոգում Փայլեցում Ապակիների մգեցում Ավտովինիլ

PDR (թափքի վերանորոգում առանց ներկման) տեխնոլոգիայի ուսուցում

1. Տեսական մաս

2. Գործնական մաս

3. Հավելյալ դասընթաց

Ուսուցման ավարտին տրվում է որակավորման վկայական։